Redovna skupština SRBATSEPA udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

U drugoj nedelji maja 2018. godine planirano je održavanje radne skupštine SRBATSEPA.

Glavna tema održavanja skupštine je revidiranje ciljeva i definisanje prioriteta udruženja u narednom periodu. U sekciji Dokumenta možete preuzeti aktuelnu verziju statuta udruženja i upoznati se sa aktuelnim ciljevima.

Tačan datum, satnica i dnevni red će biti blagovremeno objavljeni.