Daily Archives: January 20, 2014

Sastanak sa Direktoratom Civilnog Vazduhoplovstva

Poštovani članovi SRBATSEPA,

dana 16.1.2014. održan je sastanak u DCV-u između predstavnika našeg udruženja koga su predstavljali predsednik i sekretar udruženja i predstavnika DCV-a koga su predstavljali direktor sektora za vazdušnu plovidbu g. P.Jovanović sa timom inspektora za CNS. More