Sastanak sa Direktoratom Civilnog Vazduhoplovstva

Poštovani članovi SRBATSEPA,

dana 16.1.2014. održan je sastanak u DCV-u između predstavnika našeg udruženja koga su predstavljali predsednik i sekretar udruženja i predstavnika DCV-a koga su predstavljali direktor sektora za vazdušnu plovidbu g. P.Jovanović sa timom inspektora za CNS.

Sastanak je održan na osnovu prethodno upućenog dopisa koje je naše udruženje uputilo direktoru DCV-a a u vezi je sa statusom osoblja CNS, odnosno konkretnih promena u budućem novom zakonu o vazdušnom saobraćaju.

Predstavljajući udruženje kroz proklamovane ciljeve, organizaciju, članstvo glavna tema razgovora sa predstavnicima DCV je bila oko iznalaženja rešenja i mogućnosti da CNS osoblje ponovo ima dozvole za rad umesto sadašnjih potvrda o obučenosti.

Predstavnici udruženja su izneli argumente vezane za dozvole CNS i naišli na razumevanje predstavnika DCV-a. Dogovoreno je da se sastanci nastave i rezultati sastanka će biti predočeni direktoru DCV kao i direktoru sektora za međunarodne odnose i pravnu regulative.

Nadamo se da je ovo samo jedan uspešan korak u dugotrajnoj borbi za ispunjenje jednog od ciljeva koje SRBATSEPA ima a to je povratak dozvola za CNS.Sledi nastavak. Svakako, nećemo odustati!