Ekipa SRBATSEPA na 31. Beogradskom maratonu

Poštovane koleginice i kolege,

Sa ponosom vas obaveštavamo da će na 31. Beogradskom maratonu kao štafetni tim u ime našeg udruženje učestvovati naše kolege Milena Arizanović, Miloš Žarković, Danko Erić i Stefan Toković.

SRBATSEPA će pokriti troškove kotizacije, a nadamo se da će naši predstavnici imati i podršku ostalih kolega u publici.