Author Archives: dzida

Sastanak sa Direktoratom Civilnog Vazduhoplovstva

Poštovani članovi SRBATSEPA,

dana 16.1.2014. održan je sastanak u DCV-u između predstavnika našeg udruženja koga su predstavljali predsednik i sekretar udruženja i predstavnika DCV-a koga su predstavljali direktor sektora za vazdušnu plovidbu g. P.Jovanović sa timom inspektora za CNS. More

SRBATSEPA u IFATSEA

BEOGRAD – Na četrdeset trećoj Generalnoj Skupštini IFATSEA (International Federation of Air Traffic Safety Electronic Association), koja se održala u Istanbulu od 2. do 6. septembra 2013. Srpsko udruženje vazduhoplovno tehničkog osoblja za bezbednost vazdušne plovidbe (SRBATSEPA) je postalo punopravni član IFATSEA.         More

Osnovana SRBATSEPA

BEOGRAD – Osnivačkom skupštinom koja je brojala 25 članova prošlog četvrtka u zgradi Muzeja vazduhoplovstva osnovano je Srpsko udruženje vazduhoplovno-tehničkog osoblja za bezbednost vazdušne plovidbe. Ciljevi budućeg rada SRBATSEPA-e biće pružanje profesionalne podrške zainteresovanim pojedincima i institucijama koje se bave poslovima operacija, održavanja i instalacije elektronskih uređaja u sistemu vazdušne plovidbe koji prevashodno utiču na njenu bezbednost

More