Category Archives: News

Sastanak sa Direktoratom Civilnog Vazduhoplovstva

Poštovani članovi SRBATSEPA,

dana 16.1.2014. održan je sastanak u DCV-u između predstavnika našeg udruženja koga su predstavljali predsednik i sekretar udruženja i predstavnika DCV-a koga su predstavljali direktor sektora za vazdušnu plovidbu g. P.Jovanović sa timom inspektora za CNS. More

SRBATSEPA u IFATSEA

BEOGRAD – Na četrdeset trećoj Generalnoj Skupštini IFATSEA (International Federation of Air Traffic Safety Electronic Association), koja se održala u Istanbulu od 2. do 6. septembra 2013. Srpsko udruženje vazduhoplovno tehničkog osoblja za bezbednost vazdušne plovidbe (SRBATSEPA) je postalo punopravni član IFATSEA.         More