O nama

SRBATSEPA

Srpsko udruženje vazduhoplovno tehničkog osoblja za bezbednost vazdušne plovidbe  (skraćeno: SRBATSEPA – Serbian Air Traffic Safety Electronic Personnel Association), predstavlja dobrovoljnu, strukovnu, nepolitičku, nestranačku, neprofitnu i nevladinu organizaciju osnovanu sa cijlem profesionalne podrške zainteresovanim pojedincima i institucijama koje se bave poslovima operacija, održavanja i instalacije elektronskih uređaja u sistemu vazdušne plovidbe.

Članovi udruženja su zaposleni u sistemu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo.

U okviru svojih aktivnosti udruženje vrši promociju bezbednosti, pravilnosti i efikasnosti u vazduhoplovstvu Republike Srbije.

Svoju  međunarodnu aktivnost SRBATSEPA ostvaruje kroz članstvo u međunarodnoj organizacije IFATSEA (International Federation Air Traffic Safety Electronic Personnel Association) koja okuplja profesionalna udruženja širom sveta iz prethodno pomenutih poslova.